TwitterRSS Feed

MicroLab

Το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων ανήκει στον Τομέα Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Έχει σαν κύριο αντικείμενο την βασική και ειδική εκπαίδευση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο των Μικροεπεξεργαστών, των Μικρο- ϋπολογιστικών Συστημάτων και των Μικροελεγκτών. Περισσότερα...

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων επικεντρώνεται στους τομείς των μικροελεγκτών & δικτυωμένων μικροελεγκτών, των δικτύων πεδίου (fieldbuses), των κατανεμημένων συστημάτων αυτοματισμού, των τεχνολογιών επικοινωνίας/ διασύνδεσης από συσκευή-σε-συσκευή Μ2Μ, της διαλειτουργικότητας ετερογενών εφαρμογών (Middleware) και των δικτυακών εφαρμογών & ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεμετρίας και τηλελέγχου στα πεδία Building, Home , Utilities, Industrial και Transportation Automation.

Το Εργαστήριο έχει διαρκή συνεργασία με την ελληνική ηλεκτρονική βιομηχανία και την βιομηχανική παραγωγή μέσω της συμμετοχής του σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας τα οποία να έχουν ως στόχο την υλοποίηση πρωτοτύπων συστημάτων για την αποδοτική διαχείριση στην κατανάλωση πόρων και ενέργειας καθώς και σχετικών εφαρμογών με συνολικές λύσεις από άκρο σε άκρο (end-to-end), που θα χρησιμοποιηθούν ευρέως και σε καθημερινή βάση. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνεται και από τις δεκάδες αποφοίτων οι οποίοι διεξήγαγαν την πτυχιακή τους εργασία στο Εργαστήριο και σήμερα εργάζονται στην ηλεκτρονική βιομηχανία της χώρας και σε σχετικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σήμερα συμμετέχει ως δικαιούχος στα εξής ερευνητικά προγράμματα:

  • «MEMSENSE - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας», ΜΙΚΡΟ2-ΣΕ-Α/Ε-ΙΙ , ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ Corallia, ΦΑΣΗ-2: Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, Ενέργεια-ΙΙ: Συνεργατική έρευνα αιχμής από συμπράξεις βιομηχανικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων (2009 – 2012), με αντικείμενο εξειδικευμένη εφαρμογή (υπηρεσία) διαχείρισης ενέργειας σε ένα σύστημα έξυπνου οικιακού ελέγχου καθώς και σενάρια λειτουργίας.
  • «ΔΑΜΑΖΟ - Σύστημα Διαχείρισης Αυτοματοποιημένης Απόκρισης Ζήτησης για Ορθολογική Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» (2010 – 2012), με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για αυτοματοποιημένη διαχείριση ζήτησης (demand response) και έλεγχο φορτίων.

Συμμετέχει ως Partner σε Ευρωπαϊκή Ερευνητική πρόταση η οποία έχει περάσει την 1η φάση της προέγκρισης (Project Outline PO Phase) και αναμένει την τελική έγκριση (Full Project Proposal FPP Phase):

  • ARTEMIS JU «int2ENERGY - embedding intelligence in buildings management for efficient interaction with ENERGY grids» Call 2010-1 No. 269382-1

Έχει επιλεγεί ως ερευνητικός φορέας για τα εξής παρακάτω Κουπόνια Καινοτομίας:

  • «Αναβάθμιση οικιακού υδρομετρητή σε ηλεκτρονικού τύπου AMR (Automatic Meter Reading) με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας για μετάδοση των μετρήσεων σε σύστημα συλλογής» ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ ΠΡΑΞΗ: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αρ. 67161197-01-000017, (2010 – 2011)
  • «Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης Αυτοματοποιημένων Θυρών Γκαράζ» ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ ΠΡΑΞΗ: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αρ. 56534388-01-000025, (2010 – 2011)

Επίσης το Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων με Υπεύθυνο Εργαστηρίου τον Επικ. Καθηγητή Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Β. Καψάλη, το οποίο προσωρινά φιλοξενείται στον χώρο του Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων έχει επιλεγεί ως ερευνητικός φορές για το εξής παρακάτω Κουπόνι Καινοτομίας:

  • «Μελέτη βελτίωσης της ασφάλειας εγκατεστημένων δικτυακών συστημάτων με χρήση συστημάτων IDS/IPS - Intrusion Detection/Prevention Systems» ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ ΠΡΑΞΗ: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs), αρ. 15225675-01-000045, (2010 – 2011)

Το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ευφυές Σύστημα Αμφίδρομης Τηλεπικοινωνίας και Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Μεταφοράς Πετρελαϊκών Προϊόντων σε όλο τον Κύκλο Διακίνησης – ΣΗΜΑ» αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο ΕΠ Αττικής 2000-2006, Μέτρο 1.2, «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» με Θεματικό Τομέα: Πληροφορική, Δράσεις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνιών). Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (Υπουργείο Ανάπτυξης) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΤΠΑ) Φορείς: CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. , ΙΝΒΙΣ, Περίοδος: 2006-8, Επιστ. Υπεύθυνος: Β. Καψάλης Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Πάτρας

Αλλαγή Γλώσσας

memSense

memSense

Το έργο memSense στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών για να παράξει καινοτόμα συστήματα αισθητήρων & αρχιτεκτονικές νέας γενιάς

Δαμάζο

epan-ii

Το έργο Δαμάζο στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για αυτοματοποιημένη διαχείριση ζήτησης (demand response) και έλεγχο φορτίων.

Κουπόνια Καινοτομίας

espa

Το εργαστήριο Μικροϋπολογιστκών Συστημάτων έχει επιλεγεί ως ερευνητικός φορέας σε διάφορα Κουπόνια Καινοτομίας

Microcomputer Systems Laboratory, Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece